ทนายเคน : ทนายความชาวญี่ปุ่น (Bengoshi) รับให้คำปรึกษากฎหมายและว่าความฟ้องคดีต่างๆ เป็นภาษาไทย
「タイ人が、タイ語で依頼できる弁護士」

TEL:03-6709-6785
FAX : 03-6709-6786
ภาษาไทย:070-8367-8035
LINE ID : bengoshiken
Facebook

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อช่วยคุณ

  • ฟ้องหย่า เรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

  • ว่าความคดีจัดการมรดก

  • ฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล

  • ว่าความคดีอาญา

  • เรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร

  • ทำเรื่องวีซ่า

ประกาศ

สืบเนื่องมาจากมีการโพสต์ข้อความที่ไม่เป็นความจริง ให้ร้าย ประสงค์ที่จะทำลายชื่อเสียงของทนายเคนทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยบางส่วน เป็นการเขียนข้อความ ระบุว่าเป็นอดีตลูกความ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงาน

อนึ่ง จะไม่มีการชี้แจง หรือโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เป็นความจริง ณ ที่นี้ เนื่องจากทนายมีหน้าที่ต้องรักษาความลับในคดีอย่างเคร่งครัด แม้ว่าจะเป็นคดีที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ผมขอเรียนชี้แจงว่า ผมปฏิบัติหน้าที่ทนาย ตามสัญญาว่าจ้างแต่งตั้งทนาย ด้วยความสุจริตและยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของทนายมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มประกอบอาชีพทนายมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงขอคัดค้านการกล่าวหาให้ร้ายต่อผมอย่างไม่มีเหตุผลนี้อย่างเด็ดขาด

กรณีที่พบการละเมิดสิทธิต่อตัวผม (รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน) ผมจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย ตั้งแต่ยื่นคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ลงข้อความ รวมทั้งมาตรการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่อคดีของลูกความจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของตัวผมเองอีกด้วย

ผมขอขอบคุณลูกความ และผู้รับคำปรึกษาทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว และขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกท่าน มา ณ ที่นี้

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ทนายความเคนโกะ อาโอกิ
11 กันยายน 2566

ท่านมีปัญหาเรื่องการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไหมครับ?

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรคืออะไร?

- ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงดูบุตรจนกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีสภาวะแห่งชีวิตสมบูรณ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมไปถึงค่าศึกษาเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- บิดาหรือมารดาจะต้องจ่ายให้แก่บิดาหรือมารดาอีกฝ่ายที่ปกครองดูแลบุตรอยู่
เช่น กรณีที่แม่เป็นผู้เลี้ยงดูบุตรอยู่สามารถดำเนินการเรียกร้องให้พ่อจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้

- ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนี้สามารถเรียกร้องได้ทั้งในกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานกัน หรือจดทะเบียนหย่ากันแล้ว (*บางท่านเข้าใจว่าเรียกร้องไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วทำได้ครับ)

- นอกจากนี้การเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่คนละประเทศก็สามารถดำเนินการได้

ติดต่อรับคำปรึกษาเป็นภาษาไทยได้ที่
TEL : 070-8367-8035
LINE ID : bengoshiken

養育費請求

- 養育費とは、子どもが大人になって経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味します。日常の衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

- 養育費は、子どもを監護している親に対して,もう一方の親が支払います。例えば、母親が子を養育している場合、父親に対して請求することができます。たまに勘違いされている人がいるのですが、養育費は父と母が結婚していない場合、父と母が一度結婚はしたが離婚した場合でも、請求が可能です。また、養育費の請求に国境はありません。

- 例えばタイ人である母が、タイに住んで子を養育している一方、日本人である父が日本に居住して生活している、という場合でも、養育費の請求は可能です。日本の弁護士であれば、母がタイにいたまま、代理人として日本にいる父に対し養育費を請求することができます。

ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับมรดกหรือไม่?

- ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไทยหรืออยู่ในญี่ปุ่น จะเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่น คุณมีสิทธิในการสืบมรดก หากคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องการสืบมรดกระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับไทย หรือไม่แน่ใจว่าคุณเป็นทายาท (คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง เป็นต้น) ที่มีสิทธิรับมรดกหรือไม่ ผมยินดีให้คำปรึกษาครับ

- ทนายเคนมีประสบการณ์ในการรับว่าความให้กับชาวไทยที่อยู่ในเมืองไทยเป็นจำนวนมาก พี่น้องชาวไทยทั้งในไทยและญี่ปุ่น สามารถติดต่อผมได้ทั้งทางไลน์ เฟสบุ๊คและอีเมล์นะครับ

ติดต่อรับคำปรึกษาเป็นภาษาไทยได้ที่
TEL : 070-8367-8035
LINE ID : bengoshiken

相続事件

- あなたが、タイにいても、日本にいても、タイ人であっても、日本人であっても、相続する権利があります。相続人(配偶者、子ども、親、兄弟姉妹)にあたるか、相続権があるかよくわからない、そんな場合でもぜひご相談下さい。

- 弁護士青木健悟(タナ―イケン)は、タイにいるタイ人からの受任実績も多数あります。日本国内はもちろん、タイ国内からもライン等でお気軽にご相談下さい。

เรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตร

養育費請求

ค่าเลี้ยงดูบุตรหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงดูบุตรจนกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีสภาวะแห่งชีวิตสมบูรณ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมไปถึงค่าศึกษาเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

子どもが大人になって経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味します。日常の衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

คดีมรดก

相続事件

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไทยหรืออยู่ในญี่ปุ่น จะเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่น คุณมีสิทธิในการสืบมรดก หากคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องการสืบมรดกระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับไทย หรือไม่แน่ใจว่าคุณเป็นทายาท (คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง เป็นต้น) ที่มีสิทธิรับมรดกหรือไม่ ผมยินดีให้คำปรึกษาครับ

あなたが、タイにいても、日本にいても、タイ人であっても、日本人であっても、相続する権利があります。相続人(配偶者、子ども、親、兄弟姉妹)にあたるか、相続権があるかよくわからない、そんな場合でもぜひご相談下さい。

ปรึกษาคดีอาญา

刑事事件

เรารับปรึกษาทั้งในกรณีที่คุณอยู่ระหว่างถูกจับกุมตัวอยู่ และก่อนที่คุณถูกจับกุมตัวการทำให้อัยการไม่ส่งฟ้อง เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับคดีอาญา หากคุณสามารถประนีประนอมยอมความกับคู่กรณีได้ ก็จะไม่ถูกจับกุม รวมทั้งไม่ถูกส่งฟ้องด้วย ดังนั้นจึงอยากจะแนะนำให้รีบปรึกษาทนายครับ

あなたが、すでに逮捕された場合でも、まだ逮捕されていない段階でも、遠慮なくご相談下さい。刑事事件は検察官による不起訴処分を獲得することが非常に重要ですので、刑事事件の相談に早すぎるということはありません。