ทนายเคน : ทนายความชาวญี่ปุ่น (Bengoshi) รับให้คำปรึกษากฎหมายและว่าความฟ้องคดีต่างๆ เป็นภาษาไทย
「タイ人が、タイ語で依頼できる弁護士」

TEL:03-6709-6785
FAX : 03-6709-6786
ภาษาไทย:070-8367-8035
LINE ID : bengoshiken
Facebook

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อช่วยคุณ

  • ว่าความคดีจัดการมรดก

  • เรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร

  • เรียกร้องค่าจ้างและโอทีค้างจ่าย

  • ฟ้องหย่า เรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

  • ว่าความคดีอาญา

  • ยื่นขอรับเงินบำนาญ

  • ทำเรื่องวีซ่า

ท่านมีปัญหาเรื่องการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไหมครับ?

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรคืออะไร?

- ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงดูบุตรจนกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีสภาวะแห่งชีวิตสมบูรณ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมไปถึงค่าศึกษาเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- บิดาหรือมารดาจะต้องจ่ายให้แก่บิดาหรือมารดาอีกฝ่ายที่ปกครองดูแลบุตรอยู่
เช่น กรณีที่แม่เป็นผู้เลี้ยงดูบุตรอยู่สามารถดำเนินการเรียกร้องให้พ่อจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้

- ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนี้สามารถเรียกร้องได้ทั้งในกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานกัน หรือจดทะเบียนหย่ากันแล้ว (*บางท่านเข้าใจว่าเรียกร้องไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วทำได้ครับ)

- นอกจากนี้การเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่คนละประเทศก็สามารถดำเนินการได้

ติดต่อรับคำปรึกษาเป็นภาษาไทยได้ที่
TEL : 070-8367-8035
LINE ID : bengoshiken

養育費請求

- 養育費とは、子どもが大人になって経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味します。日常の衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

- 養育費は、子どもを監護している親に対して,もう一方の親が支払います。例えば、母親が子を養育している場合、父親に対して請求することができます。たまに勘違いされている人がいるのですが、養育費は父と母が結婚していない場合、父と母が一度結婚はしたが離婚した場合でも、請求が可能です。また、養育費の請求に国境はありません。

- 例えばタイ人である母が、タイに住んで子を養育している一方、日本人である父が日本に居住して生活している、という場合でも、養育費の請求は可能です。日本の弁護士であれば、母がタイにいたまま、代理人として日本にいる父に対し養育費を請求することができます。

ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับมรดกหรือไม่?

- ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไทยหรืออยู่ในญี่ปุ่น จะเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่น คุณมีสิทธิในการสืบมรดก หากคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องการสืบมรดกระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับไทย หรือไม่แน่ใจว่าคุณเป็นทายาท (คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง เป็นต้น) ที่มีสิทธิรับมรดกหรือไม่ ผมยินดีให้คำปรึกษาครับ

- ทนายเคนมีประสบการณ์ในการรับว่าความให้กับชาวไทยที่อยู่ในเมืองไทยเป็นจำนวนมาก พี่น้องชาวไทยทั้งในไทยและญี่ปุ่น สามารถติดต่อผมได้ทั้งทางไลน์ เฟสบุ๊คและอีเมล์นะครับ

ติดต่อรับคำปรึกษาเป็นภาษาไทยได้ที่
TEL : 070-8367-8035
LINE ID : bengoshiken

相続事件

- あなたが、タイにいても、日本にいても、タイ人であっても、日本人であっても、相続する権利があります。相続人(配偶者、子ども、親、兄弟姉妹)にあたるか、相続権があるかよくわからない、そんな場合でもぜひご相談下さい。

- 弁護士青木健悟(タナ―イケン)は、タイにいるタイ人からの受任実績も多数あります。日本国内はもちろん、タイ国内からもライン等でお気軽にご相談下さい。