คดีครอบครัว เช่น การหย่า คู่สมรสทำร้ายร่างกาย และการสืบทอดมรดก เป็นต้น

離婚、DV被害、相続等

คดีครอบครัว

คดีที่ชาวไทยมาปรึกษาผมเป็นจำนวนมากคือคดีหย่า หรือถูกคู่สมรสทำร้ายร่างกาย (DV)

  • กรณี DV ผมจะประสานงานกับภาครัฐเพื่อดำเนินการให้ลูกความเข้าศูนย์พักพิง(Shelter) ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อความปลอดภัยของลูกความ

  • สำหรับคดีฟ้องหย่า ผมจะไกล่เกลี่ยปัญหาเรื่องสินทรัพย์ เช่นการแบ่งสินสมรส เรียกร้องค่าทดแทนต่างๆ รวมทั้งการไกล่เกลี่ยเรื่องบุตร ทั้งเรื่องอำนาจการปกครองบุตร และการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร และในกรณีที่จำเป็นก็จะเข้าไปสู้คดีกันในศาล โดยผมจะพยายามดำเนินการให้ลูกความได้รับผลประโยชน์จากการหย่าร้างมากที่สุดครับ

離婚、DV被害、相続等

タイ人のご相談で多いのが、離婚したい、DVを受けている等の相談です。

  • DV被害を受けている場合、行政と協力してシェルターに入る等、依頼者の身の安全をまずは最優先に対応します。

  • 離婚については、婚姻中に夫婦で得た財産の分配や慰謝料の金額といったお金の問題、それから、親権、養育費といった子どもの問題についても、必要であれば裁判手続を利用する等してできるだけ有利な条件で離婚を実現します。


ให้ผมได้ช่วยเหลือคุณ ติดต่อทนายเคน

TEL:03-6709-6785
FAX : 03-6709-6786
ภาษาไทย:070-8367-8035
LINE ID : bengoshiken
Facebook