ติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาเป็นภาษาไทยได้ที่
ทนายเคน โทรภาษาไทย 070-8367-8035

LINE ID : bengoshiken
Facebook

ติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษา
วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 20.00 น.

เรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตร

養育費請求

ค่าเลี้ยงดูบุตรหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงดูบุตรจนกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีสภาวะแห่งชีวิตสมบูรณ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมไปถึงค่าศึกษาเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

子どもが大人になって経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味します。日常の衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

คดีมรดก

相続事件

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไทยหรืออยู่ในญี่ปุ่น จะเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่น คุณมีสิทธิในการสืบมรดก หากคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องการสืบมรดกระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับไทย หรือไม่แน่ใจว่าคุณเป็นทายาท (คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง เป็นต้น) ที่มีสิทธิรับมรดกหรือไม่ ผมยินดีให้คำปรึกษาครับ

あなたが、タイにいても、日本にいても、タイ人であっても、日本人であっても、相続する権利があります。相続人(配偶者、子ども、親、兄弟姉妹)にあたるか、相続権があるかよくわからない、そんな場合でもぜひご相談下さい。

ปรึกษาคดีอาญา

刑事事件

เรารับปรึกษาทั้งในกรณีที่คุณอยู่ระหว่างถูกจับกุมตัวอยู่ และก่อนที่คุณถูกจับกุมตัวการทำให้อัยการไม่ส่งฟ้อง เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับคดีอาญา หากคุณสามารถประนีประนอมยอมความกับคู่กรณีได้ ก็จะไม่ถูกจับกุม รวมทั้งไม่ถูกส่งฟ้องด้วย ดังนั้นจึงอยากจะแนะนำให้รีบปรึกษาทนายครับ

あなたが、すでに逮捕された場合でも、まだ逮捕されていない段階でも、遠慮なくご相談下さい。刑事事件は検察官による不起訴処分を獲得することが非常に重要ですので、刑事事件の相談に早すぎるということはありません。

คดีครอบครัว

離婚、DV被害、相続等

คดีที่ชาวไทยมาปรึกษาผมเป็นจำนวนมากคือคดีหย่า หรือถูกคู่สมรสทำร้ายร่างกาย (DV) กรณี DV ผมจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกความเป็นอันดับแรก โดยร่วมมือกับภาครัฐ ดำเนินการให้ลูกความเข้าศูนย์พักพิง(Shelter) ก่อน

タイ人のご相談で多いのが、離婚したい、DVを受けている等の相談です。DV被害を受けている場合、行政と協力してシェルターに入る等、依頼者の身の安全をまずは最優先に対応します。

คำถามที่พบบ่อย

 • ค่าทนาย มีค่าใช่จ่ายอย่างไรบ้าง

  ค่าว่าจ้างงวดแรก 0-500,000 เยน

  ค่าตอบแทนตามผลสำเร็จ อัตราร้อยละ 16 – 24 ของทุนทรัพย์ในคดี

  สำหรับผู้ที่เดือดร้อนทางการเงินสามารถชำระค่าทนายหลังว่าความเสร็จเรียบร้อยแล้วได้

  สํานักงานทนายความของเราคิดค่าทนายความในอัตราที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลกับการทําหน้าที่ครับ

 • คู่สมรสชาวญี่ปุ่นเสียชีวิต รู้สึกกังวลเรื่องสิทธิรับมรดก เพราะพำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย ดิฉันมีสิทธิได้รับมรดกไหมคะ

  คุณมีสิทธิได้รับมรดกในฐานะคู่สมรส คนต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นเกินกำหนดก็สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายแพ่งได้ครับ ผมยินดีให้คำปรึกษาทั้งเรื่องมรดก รวมทั้งการยื่นเรื่องขอวีซ่าเพื่อให้อยู่ในญี่ปุ่นได้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับ ติดต่อสำนักงานฯ ของผมเพื่อรับคำปรีกษาได้ทันทีครับ

 • 私は日本に不法滞在しています。日本人の夫が死亡したのですが、私に財産を相続する権利はありますか?私は不法滞在ですので、相続する権利があるのか心配です。

  配偶者であるあなたには、夫の遺産を相続する権利があります。不法滞在中の外国人であっても、民法上の権利を行使することは妨げられません。なお、不法滞在している点については、在留資格の申請をする等、適切に対応しますので弊所にご相談下さい。


ให้ผมได้ช่วยเหลือคุณ ติดต่อทนายเคน

TEL:03-6709-6785
FAX : 03-6709-6786
ภาษาไทย:070-8367-8035
LINE ID : bengoshiken
Facebook