ประกาศ :: お知らせ

สืบเนื่องมาจากมีการโพสต์ข้อความที่ไม่เป็นความจริง ให้ร้าย ประสงค์ที่จะทำลายชื่อเสียงของทนายเคนทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยบางส่วน เป็นการเขียนข้อความ ระบุว่าเป็นอดีตลูกความ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงาน

อนึ่ง จะไม่มีการชี้แจง หรือโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เป็นความจริง ณ ที่นี้ เนื่องจากทนายมีหน้าที่ต้องรักษาความลับในคดีอย่างเคร่งครัด แม้ว่าจะเป็นคดีที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ผมขอเรียนชี้แจงว่า ผมปฏิบัติหน้าที่ทนาย ตามสัญญาว่าจ้างแต่งตั้งทนาย ด้วยความสุจริตและยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของทนายมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มประกอบอาชีพทนายมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงขอคัดค้านการกล่าวหาให้ร้ายต่อผมอย่างไม่มีเหตุผลนี้อย่างเด็ดขาด

กรณีที่พบการละเมิดสิทธิต่อตัวผม (รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน) ผมจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย ตั้งแต่ยื่นคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ลงข้อความ รวมทั้งมาตรการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่อคดีของลูกความจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของตัวผมเองอีกด้วย

ผมขอขอบคุณลูกความ และผู้รับคำปรึกษาทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว และขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกท่าน มา ณ ที่นี้

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ทนายความเคนโกะ อาโอกิ
11 กันยายน 2566