ขั้นตอนตั้งแต่การรับว่าความ
จนเสร็จสิ้นคดี

法律相談から事件の解決までの流れ

01

ติดต่อทนายเพื่อรับคำปรึกษา
ทางโทรศัพท์ LINE Facebook
หรือเข้าพบปรึกษาทนายโดยตรง

電話、LINE等SNSでの通話相談または対面での相談です。

อาจจัดการกับปัญหาได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้

この時点で、解決する場合もあります。

02

ตกลงว่าจ้างทนายว่าความ

弁護士依頼

จ่ายค่าว่าจ้างงวดแรก

弁護士着手金のお支払い。

 

03

ทำสัญญาจ้างว่าความ

弁護士委任契約書に署名

 

 

04

เริ่มดำเนินการว่าความให้ลูกความ

事件解決着手

หาแนวทางในการดำเนินคดี ขึ้นศาล เป็นต้น

事件処理・裁判等

05

เสร็จสิ้นคดี

事件終了

ชำระค่าตอบแทนตามผลสำเร็จและค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

弁護士報酬の支払い・実費の清算

“ตกลงกันก่อน ซักถามให้เข้าใจ สบายใจทั้งสองฝ่ายครับ”

ให้ผมได้ช่วยเหลือคุณ ติดต่อทนายเคน

TEL:03-6709-6785
FAX : 03-6709-6786
ภาษาไทย:070-8367-8035
LINE ID : bengoshiken
Facebook