ขั้นตอนตั้งแต่การรับว่าความจนเสร็จสิ้นคดี

法律相談から事件の解決までの流れ

01

ติดต่อทนายเพื่อรับคำปรึกษา
ทางโทรศัพท์ LINE Facebook
หรือเข้าพบปรึกษาทนายโดยตรง

電話、LINE等SNSでの通話相談または対面での相談です。

อาจจัดการกับปัญหาได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้

この時点で、解決する場合もあります。

02

ตกลงว่าจ้างทนายว่าความ

弁護士依頼

จ่ายค่าว่าจ้างงวดแรก

弁護士着手金のお支払い。

 

03

ทำสัญญาจ้างว่าความ

弁護士委任契約書に署名

 

 

04

เริ่มดำเนินการว่าความให้ลูกความ

事件解決着手

หาแนวทางในการดำเนินคดี ขึ้นศาล เป็นต้น

事件処理・裁判等

05

เสร็จสิ้นคดี

事件終了

ชำระค่าตอบแทนตามผลสำเร็จและค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

弁護士報酬の支払い・実費の清算

“ตกลงกันก่อน ซักถามให้เข้าใจ สบายใจทั้งสองฝ่ายครับ”

ให้ผมได้ช่วยเหลือคุณ ติดต่อทนายเคน

TEL:03-6709-6785
FAX : 03-6709-6786
ภาษาไทย:070-8367-8035
LINE ID : bengoshiken
Facebook